Satar khulne Se Wuzu Nahi Tutta

Namaz me ya Namaz ke bahar satar khul jane se wuzu nahi tutta,

isi tarah kisi ke dekhne se bhi nahi tutta,.

-(mahmudul fatawa:1/395) 

albatta koi uzw or part satar ka ek chothai (1/4) hissa namaz k kisi bhi rukn me tin (3) tasbih (ruku sajde ki) ke baqadr khul jaye to namaz sahih na hogi.

or agar shuru namaz me ye kefiyat ho to namaz shuru hi na hogi.

“ويمنع حتي انعقادها كشف ربع عضو قدر اداء ركن بلا صنعه۔در مختار۔ قال شارحها:

وذلك قدر ثلث تسبيحات الخ قال ح:

واعلم ان ىذا التفصيل في الانكشاف الحادث  في اثناء الصلاة ،واما المقارن لابتدائها فانه يمنع انعقادها مطلقاً اتفاقاً بعد ان يكون المكشوف ربع العضو۔شامي

:2/74،75،نور الايضاح :68،البحر الرائق:1/471،تاتر خانيه :1/413