Kursi par Beth kar Namaz Parhne ke Bare me ek Aham istifta (fatawa)

Kursi par Beth kar Namaz Parhne ke Bare me ek Aham istifta (fatawa)

qiyam or sajde par qadir shakhs k liye namaz me Qiyam farz or namaz ka rukn he,

agar qiyam or sajda par qudrat hote huwe farz namaz beth kar ada ki jaye to rukn fot(chut jana) hone ki wajah se namaz nahi hogi,

Namaz ka iaada (lotana) zaruri hoga.

من فرائضها القيام في فرض لقادر عليه وعلي السجود۔  درمختار معالشامي زكريا :2/132

yaha tak ke agar namaz me qiyam k kuch hisse par qudrat he mukammal tor par qiyam par qadir nahi to jitni der qiyam kar sakta he khwah kisi Asaa ya deewar par tek laga kar hi Q na ho utni der qiyam karna farz hoga,

agar itni der qiyam na kiya ya tek laga kar khada na huwa or beth kar mamaz mukammal ki to namaz nahi hogi.

“وان قدر علي بعض  القيام ولو متكئا علي عصا او حائط قام لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية او تكبيرة علي المذهب لان البعض معتبر بالكل۔در مختار مع الشامي

زكريا:2/267 –

agar koi shakhs qiyam par qadir he magar khade ho kar namaz parhne me ruku sajada ya sirf sajda par qadir nahi to uske liye beth kar namaz ada karna jaiz he,

wo ishare se ruku wa sajda ada kare,is surat me khade ho kar namaz ada karne ke muqable me beth kar ishare se namaz ada karna afazal or behtar he.

“وان تعذر ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف لا القيام اوما قاعدا  لان ركنية القيام للتوصل الي السجود فلا يجب دونه”

۔ در مختار مع الشامي زكريا

:2/567 fatawa aalamgiri :1/136 me bhi usi k misl he.

Jin a’azar (uzr) ki bina qiyam sakit ho jata he wo do qisam k he:

(1) Haqiqi:

yani is tarah mazur ho k qiyam uske liye mumkin na ho.

(2) Hukmi:

yani is darja ma’zur na ho k qiyam par qudrat hi na ho balke qudrat to ho magar gir jane ka andesha ho ya aisi kamzor halat ho jo shariat ki nazar me Uzr me shamil he,masalan bimari he or

mahir muslim tajrubakaar doctor ne kaha ho k khade hone me bimari me izafa hoga,

ya bmaari der se sahi hogi, ya khade hone me Na qabile bardasht Dard hota ho,

in surato me beth kar namaz ada karna jaiz he.

” من تعذر القيام لمرض حقيقي وحدهان يلحقه بالقيام ضرر وفي البحر اراد بالتعذر التعذر الحقيقي بحيث لو قام سقط او حكمي،بان خاف اي غلب علي ظنه بتجربة سابقة او اخبار طبيب مسلم حاذق زيادته   او بطء برئه بقيامه  او دوران راسهاو وجد لقيامه الما شديدا صلي قاعدا

.هدر مع الرد زكريا :2/565

jo shakhs qiyam par qadir nahi;

lekin zamin par beth kar sajde k sath namaz ada kar sakta he to usko zamin par beth kar sajde k sath namaz ada karna zaruri he,

zamin par sajda na karte huwe kursi par ya zamin par ishare se sajda karna jaiz nahi.

“وان عجز عن القيام وقدر علي القعود ؛فانه يصلي المكتوبة قاعدا بركوع وسجود  ولا يجزيه غير ذلك”

تاتار خانيه زكريا:2/667 –

agar ruku sajde par qudrat nahi or zamin par beth kar ishare se namaz ada kar sakta he to tashahhud ki halat par bethna zaruri nahi balke jis hey’at par bhi chahe tawarruk (aurat k attahiyyat me bethne ka tariqa) ki halat ya aalti palti maar kar bethna sahal o mumkin ho us hey’at o shakal ko ikhtiyar karke zamin hi par beth kar ishare se namaz ada ki jaye,

kursiyo ko ikhtiyar na kiya jaye,

qk shariat ne aise ma’zuro ko zamin par bethne k silsile me mukammal riaayat di he k jis hey’at me bhi mumkin ho beth kar namaz ada kare:

“من تعذر عليه القيام لمرض ۔۔۔۔۔او خاف زيادته ۔۔۔او وجد لقيامه الما شديدا صلي قاعدا كيف شاء”

در مختار مع الشامي زكريا:2/566

is surat me bila zarurat kursiyo par beth kar namaz ada karna chand wujuhat ki bina par karahat se khali nahi.

(1) zamin par beth kar ada karna masnun tariqa he,

usi par sahaba e kiram or baad k logo ka amal raha he,

90 ki dahayi se pehle tak kursiyo par beth kar namaz ada karne ka riwaj na tha,

na hi khayrul qurun se is tarah ki nazir milti he.

(2) kursiyo k bila zarurat isteamal se safo me bahot khalal hota he,

halanke ittesale sufuf (safo me milkar khde hone) ki hadith me bahot takid aayi he

:قال النبي صلي الله عيله وسلم :

راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق فوالذي نفس محمد بيده اني لاري الشياطين تدخل من خلل الصف كانها الخذف۔ نسائے:1/131

3) bila zarurat kursiyo ko masjido me lane se gero ki ibadat gaho se mushabaht hoti he or

deeni kaamo me hamko gero ki mushabaht ikhtiyar karne se mana kiya gaya he.

(4) namaz,tawazua wa inkisari se ibarat he or

bila zarurat kursi par beth kar ada karne k muqable me ye inkisari baDarja e atamm payi jati he.

(5) Namaz me zamin se qurb o nazdiki ek matlub chiz he jo kursiyo par ada karne me nahi payi jati he.

albatta agar zamin par kisi bhi hey’at me beth kar namaz ada karna dushwar ho jaye to phir kursiyo par zarurat ki wajah se namaz ada ki ja sakti he,

lekin agar zamin par beth kar ruku sajde ki qudrat hogi to phir kursi par namaz ada karna jaiz na hoga.

baharhaal jis surat me zaruaratan kursi par beth kar namaz ada karne ki ijazat di gayi he usme bhi musalli ko chahye k sajde k waqt ishare par iktefa kare,

jaha tak kursi k kisi hisse (masalan:us par lagi lakdi) par sajda karne ki baat he to is silsile me arz ye he k :

halate majburi me kisi unchi chiz par sajda karne k silsile me mukhtalif riwayat aayi he,

chunanChe ek martaba Nabi e karim sallallahu alayhi wasallam ek sahabi ki iyadat k liye tashrif le gaye,

wo sahabi ma’zuri  ki wajah se namaz me ek takiya par sajda karte the,

aap ne unko isse mana karte huwe farmaya:

‘ Agar zamin par sajda karna tumhare bas me na ho to ishare se namaz ada karo or sajde me ruku k muqable me ziyada jhuko’

-(rawahu bazzar,wa rijaluhu Rijalus sahih, ialaus sunan:7/178)

dusri riwayat me he k ummul muaminin hazrat umme salma rz jab bimar huwi to unke samne takya rakh diya gaya tha us par wo sajda karti thi,

aap ne dekha to us par nakir nahi farmayi,

or aap ka kisi amal ko dekh kar sukut(khamoshi) ikhtiyar karna uske izn (ijazat) ki dalil he.

allama shami ne dono riwayato me ye tatbiq di he k karahat us surat me he jab aadmi namaz k darmiyan koi chiz utha kar  us par sajda kare,

agar zamin me pehle se koi chiz nasab kar di gayi ho jis par musalli sajda kare to ye bila karahat jaiz he.

“اقول :

هذا محمول علي ما اذا كان يحمل الي وجهه شيئا يسجد عليه،بخلاف ما اذا كان موضوعا علي الارض وقال بعد اسطر :

بان مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع المرتفع”شامي:2/568

allama chalpi rh. ne bhi karahat ko pehli shakal par mahmul kiya he.

(حاشية الشلبي علي التبيين:1/200)-

fatawa aalamgiri me me bhi yahi tatbiq manqul he.

-(hindiyah:1/136)

mazkura bala ibarat ka hasil yahi he k kisi nasab ki huwi unchi chiz par sajda karna,

ya bager kuch rakhe huwe sajde k liye sirf ishara karna dono tarah jaiz he,

magar Mazkura (suwal me tasviri kursi) Table wali kursi par sajda,

haqiqi sajda nahi hoga balke wo ishara hi hoga,

mazkura kursi par beth kar koi namaz parhayega to uske piche ruku sajda karne walo ki namaz nahi hogi.

allama shami likhte he:

“ان كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم يزد ارتفاعه علي قدر لبنة او لبنتين فهو سجود حقيقي فيكون راكعا ساجدا وان لم يكن الموضوع كذلك يكون

مومئا فلا يصح اقتداء القائم به۔ شامي زكريا:2/569

lekin Nabi e karim alayhis salam or dusre sahaba k mana karne ki wajah se uska (rakhi huwi unchi chiz par sajda karna) ger Awla malum hota he.

niz ek kharabi ye bhi he k un logo ko jo aam kursi par namaz ada kar rahe ho,

apni namaz me kami beshi ka shuba hoga k hamne kisi chiz par sajda nahi kiya.

Hazrat hakimul ummat thanvi rh ne bhi isko ger awla kaha he:

“Sajda karne k liye takiya wagera koi unchi chiz rakh lena or us par sajda karna behtar nahi,

jab sajde ki qudrat na ho to bas ishara kar liya jaye takiya k upar sajda karne ki zarurat nahi.

-(behishti zewar:2/45)

JAWAB KA KHULASA

(1) jo shakhs qiyam par qadir na ho lekin kisi bhi hey’at par zamin par beth kar ruku o sajda k sath namaz ada kar sakta he to usko zamin hi par beth kar  ruku wa sajda k sath namaz ada karna zaruri he,

kursi par beth kar ruku wa sajda k ishare se namaz ada karna jaiz nahi,namaz nahi hogi.

(2) agar qiyam par qudrat he ;

lekin ghutne kamar me shadid taklif ki wajah se sajda karna taqat se bahar ho ya wo shakhs jo zamin par bethne me qadir he magar ruku o sajda par qudrat nahi rakhta to ye hazraat zamin par beth kar namaz ada kare,

kursiyo ko istemal karna karahat se khali nahi,

albatta agar zamin par kisi bhi hey’at me bethna dushwar ho tab kursi par namaz ada ki ja sakti he,

kursi istemal karne ki surat me bhi aam saada kursi par namaz ada ki jaye ,

table wali kursi par namaz ada karne se ehteraz kiya jaye.

Zamin ya kisi kursi par namaz ada karne se mutalliq 2 amr (baat) qabile lihaz he:

(1)  kursi par ishara karne ki surat me baaz log ruku me hath ko raan par rakhte he or sajde ki halat me fiza me muallaq (hawa me) rakh kar ishare se sajda karte he aisa karna sabit nahi,

ruku or sajda dono me hath ko raan par rakhna chahye.

(2) ma’zuri ki halat me zamin par beth kar ruku o sajada k sath namaz ada karne ki surat me ruku me surin ka zamin se uthna zaruri nahi balke peshani ka ghutne k muqabil (samne) hona zaruri he,

jaisa k imdadul ahkam me he:

“Ba Halat e julus ruku karte huwe sirf itna zaruri he k peshani ko ghutne k muqabil kar diya jaye,usse ziyada jhukne ki zarurat nahi na surin uthane ki zarurat he”

.(imdadul ahkam:1/609)

ab kursiyo par namaz parhne wale hazraat apne halat par gor farmaye k kiya waqiatan wo is darja mazur he k shar’an unke liye kursi par namaz ada karna jaiz ho,

agar wo is darje me ma’zur nahi to phir kursiyo par parhne se bachna chahye,

taake unki namaze shariat k mutabiq  ho or masajid me bezarurat kursiyo ki kasrat na ho jisse wo shadi ki jagah ya function hall malum na ho

.zarurat k waqt kursi istemal karne ki surat me table wali kursi ikhtiyar na ki jaye.

-(online fatawa darul uloom:fatawa number:723=223-6/1432)