Janaza uthane or usme shirkat ke kuch masail

  • Janaza uthane ka tariqa

Janaza k charo paye ko 4 afrad ka uthana masnun he. -(badayea :2/42)

Aage sirf ek aadmi or piche b ek hi aadmi ho, is tarah mahaz 2 aadmiyo ka janaza uthana makruh he,

Chunke usme janaza k girne ka andesha he, albatta zarurat ke waqt jaiz he. -(badayea :2 /42, hindiyah :1/162)

Charo taraf kandha dena sunnat he, pehle janaza k agle dahne paye ko kandha de,

Phir piche k daye (right) ko kandha de, phir agle baye kandhe or uske baad pichle baye ko kandha de. -(بدائع 2/43)

Har chahar(4) janib kandha dete waqt janaza k sath 10 qadam chalna (agar mumkin ho to) mustahab he. -(بدائع:٢/٤٣)

Bache ka janaza b mardo hi ko uthana chahiye, janaza ko sawari par rakhna makruh he. -(badayea :2 /43)

Razeea yani dudh pita baccha ya naya peda bacha ka janaza ek aadmi utha le,

or ek dusre k hath me dete rahe (hath dar hath muntaqil karte rahe) to koi haraj nahi,

Agar uthane wala sawar he or wo (janaza) uske (rakib k) hath me he to koi muzayaqa nahi. -(hindiyah :1/162)

Janaza qabristan le jate waqt raste me kabhi mayyit k paun qibla ki taraf ho to usme koi haraj nahi,

Ye to majburi he, isliye qibla ki be hurmati ya be adabi lazim nahi aati. -(rahimiyah :7/81)

Janaza ko tez or jaldi le jana aahista rawi (chalne) se afzal he. -(badayea :2 /43)

Janaza ko tez qadmo se harkat diye bager le jana chahiye, lekin dorhe nahi. -(hindiyah :1/162)

Janaze me shirkat

Janaza k piche chalna afzal he. -(badayea :2 /44)

agar chand aadmi aage nikal jaye or janaza se dur na ho to haraj nahi, lekin agar sab k sab aadmi aage barh jaye or

janaza piche kar de ya chand aadmi aage nikal kar janaza se dur ho jaye to to ye makruh he.

-(kitabul masail :2 /71, 72) (abu dawud, ahmad, muatta malik, tirmizi, ibne hibban, tahavi)

Sawari par janaza ki namaz k liye aana jaiz he, albatta pedal chalna badi fazilat rakhta he. -(badayea :2 /45)

Janaza k aage sawari chalana makruh he. -(badayea :2/45)

Bager uzr k sawari par janaza lana makruh he, magar uzr ho to uski ijazat he,

masalan goristan dur he kandho par le jana shaaq he to jitni dur shaaq (mushkil) na ho kandho par le jave,

jab shaaq hone lage markab (sawari) par rakh de. -(imdadul fatawa :1/760)