Imam ke Piche Ek hi Muqtadi ho to? Mukhtalif Ahwalo Masail

Imam ke Piche Ek hi Muqtadi ho to? Mukhtalif Ahwalo Masail

Jamat ki namaz me imam ke sath Agar ek hi muqtadi ho or wo mard ho ya nabalig ladka to usko imam ke dahni janib imam ke barabar ya kuch piche hat kar khada hona chahye,

agar bayi janib ya imam ke piche khada ho to makruh he.

Or agar ek se ziyada muqtadi ho to unko imam ke piche saff bandh kar khada hona chahye,

agar imam ke daye baye janib khade ho or do ho to makruhe tanzihi he

or agar do se ziyada ho to makruhe tahrimi he isliye ke jab do se ziyada muqtadi ho to imam ka aage khada hona wajib he.

Agar namaz shuru karte waqt ek hi mard muqtadi tha or wo imam ke dahne janib khada ho uske baad aur muqtadi aa gaye to pehle muqtadi ko chahye ke piche hat aaye taake sab muqtadi milkar imam k piche khade ho

or agar wo na hate to un muqtadiyo ko chahye ke usko khinch le or agar Nadanistagi se wo muqtadi imam ke dahne ya baye janib khade ho jaye

or pehle muqtadi ko piche na hataye to imam ko chahye ke wo aage barh jaye taake wo muqtadi sab mil jaye or imam ke piche ho jaye.

Isi tarah agar piche hatne ki jagah na ho tab bhi imam hi ko chahye ke aage barh jaye lekin agar muqtadi masail se nawaqif ho,

jaisa hamare zamane me galib he to usko hatana munasib nahi,

kabhi koi aisi harkat na kar bethe jisse namaz hi Garat (barbad) ho jaye.

Agar muqtadi aurat ho ya nabalig ladki to usko chahye ke imam ke piche khadi ho chahe ek ho ya ek se zayid.

-(Behishti zewar: 11 /664)