Do Patte ya Burqi par Sajde ka Hukam

Do Patte ya Burqi par Sajde ka Hukam

Suwal : Mera masla ye he ke jab mai namaz parhti hu to namaz parhte huwe agar do patta sajde ki jagah aa jaye to kya sajda ho sakta he ?

aksar aisa hota he ke do patte par hi sajda ho jata he?

Jawab : Koi haraj nahi,namaz sahih he.