Aurat ka Parde wali Masjid me jana

Aurat ka Parde wali Masjid me jana

Suwal: Aajkal aurato ko masjid me namaz Padhte huwe dekha gaya he,

kya aurato ka masjid me namaz parhna sahih he?

Jawab: Aurato ki hazri masjid me makruh he, magar ye ke waha parde ka intezam ho.