Aurat Jumma ke din Jumma ki Namaz parhe ya Zohar

Aurat Jumma ke din Jumma ki Namaz parhe ya Zohar

Suwal:

Aurat jumma ki kitni rakat parhe?

Jawab:

Aurat agar masjid me jamat ke sath jumma parhe to uske liye bhi utni hi rakate he jitni mardo ke liye,

yani pehle char sunnate ,phir do farz, phir char sunnate muakkada,phir do sunnate ger muakkada.

aurato par jumma farz nahi,isliye agar wo apne ghar par namaz parhe to aam dino ki tarah Zohar ki namaz parhe.

Note:

chunke aajkal aurate fitno ki wajah se ghar hi me namaz parhti he isliye jumma ke din apne gharo par Zohar hi parhe,

jumma na parhe,baaz aurate na waqif hone ki wajah se jumma parhti he unki namaz nahi hoti Zohar zimme baqi reh jata he.