Kursi par Beth kar Namaz Parhne ke Bare me ek Aham istifta (fatawa)

Kursi par Beth kar Namaz Parhne ke Bare me ek Aham istifta (fatawa)

qiyam or sajde par qadir shakhs k liye namaz me Qiyam farz or namaz ka rukn he,

agar qiyam or sajda par qudrat hote huwe farz namaz beth kar ada ki jaye to rukn fot(chut jana) hone ki wajah se namaz nahi hogi,

Namaz ka iaada (lotana) zaruri hoga.

من فرائضها القيام في فرض لقادر عليه وعلي السجود۔  درمختار معالشامي زكريا :2/132

yaha tak ke agar namaz me qiyam k kuch hisse par qudrat he mukammal tor par qiyam par qadir nahi to jitni der qiyam kar sakta he khwah kisi Asaa ya deewar par tek laga kar hi Q na ho utni der qiyam karna farz hoga,

agar itni der qiyam na kiya ya tek laga kar khada na huwa or beth kar mamaz mukammal ki to namaz nahi hogi.

“وان قدر علي بعض  القيام ولو متكئا علي عصا او حائط قام لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية او تكبيرة علي المذهب لان البعض معتبر بالكل۔در مختار مع الشامي

زكريا:2/267 –

agar koi shakhs qiyam par qadir he magar khade ho kar namaz parhne me ruku sajada ya sirf sajda par qadir nahi to uske liye beth kar namaz ada karna jaiz he,

wo ishare se ruku wa sajda ada kare,is surat me khade ho kar namaz ada karne ke muqable me beth kar ishare se namaz ada karna afazal or behtar he.

“وان تعذر ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف لا القيام اوما قاعدا  لان ركنية القيام للتوصل الي السجود فلا يجب دونه”

۔ در مختار مع الشامي زكريا

:2/567 fatawa aalamgiri :1/136 me bhi usi k misl he.

Jin a’azar (uzr) ki bina qiyam sakit ho jata he wo do qisam k he:

(1) Haqiqi:

yani is tarah mazur ho k qiyam uske liye mumkin na ho.

(2) Hukmi:

yani is darja ma’zur na ho k qiyam par qudrat hi na ho balke qudrat to ho magar gir jane ka andesha ho ya aisi kamzor halat ho jo shariat ki nazar me Uzr me shamil he,masalan bimari he or

mahir muslim tajrubakaar doctor ne kaha ho k khade hone me bimari me izafa hoga,

ya bmaari der se sahi hogi, ya khade hone me Na qabile bardasht Dard hota ho,

in surato me beth kar namaz ada karna jaiz he.

” من تعذر القيام لمرض حقيقي وحدهان يلحقه بالقيام ضرر وفي البحر اراد بالتعذر التعذر الحقيقي بحيث لو قام سقط او حكمي،بان خاف اي غلب علي ظنه بتجربة سابقة او اخبار طبيب مسلم حاذق زيادته   او بطء برئه بقيامه  او دوران راسهاو وجد لقيامه الما شديدا صلي قاعدا

.هدر مع الرد زكريا :2/565

jo shakhs qiyam par qadir nahi;

lekin zamin par beth kar sajde k sath namaz ada kar sakta he to usko zamin par beth kar sajde k sath namaz ada karna zaruri he,

zamin par sajda na karte huwe kursi par ya zamin par ishare se sajda karna jaiz nahi.

“وان عجز عن القيام وقدر علي القعود ؛فانه يصلي المكتوبة قاعدا بركوع وسجود  ولا يجزيه غير ذلك”

تاتار خانيه زكريا:2/667 –

agar ruku sajde par qudrat nahi or zamin par beth kar ishare se namaz ada kar sakta he to tashahhud ki halat par bethna zaruri nahi balke jis hey’at par bhi chahe tawarruk (aurat k attahiyyat me bethne ka tariqa) ki halat ya aalti palti maar kar bethna sahal o mumkin ho us hey’at o shakal ko ikhtiyar karke zamin hi par beth kar ishare se namaz ada ki jaye,

kursiyo ko ikhtiyar na kiya jaye,

qk shariat ne aise ma’zuro ko zamin par bethne k silsile me mukammal riaayat di he k jis hey’at me bhi mumkin ho beth kar namaz ada kare:

“من تعذر عليه القيام لمرض ۔۔۔۔۔او خاف زيادته ۔۔۔او وجد لقيامه الما شديدا صلي قاعدا كيف شاء”

در مختار مع الشامي زكريا:2/566

is surat me bila zarurat kursiyo par beth kar namaz ada karna chand wujuhat ki bina par karahat se khali nahi.

(1) zamin par beth kar ada karna masnun tariqa he,

usi par sahaba e kiram or baad k logo ka amal raha he,

90 ki dahayi se pehle tak kursiyo par beth kar namaz ada karne ka riwaj na tha,

na hi khayrul qurun se is tarah ki nazir milti he.

(2) kursiyo k bila zarurat isteamal se safo me bahot khalal hota he,

halanke ittesale sufuf (safo me milkar khde hone) ki hadith me bahot takid aayi he

:قال النبي صلي الله عيله وسلم :

راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق فوالذي نفس محمد بيده اني لاري الشياطين تدخل من خلل الصف كانها الخذف۔ نسائے:1/131

3) bila zarurat kursiyo ko masjido me lane se gero ki ibadat gaho se mushabaht hoti he or

deeni kaamo me hamko gero ki mushabaht ikhtiyar karne se mana kiya gaya he.

(4) namaz,tawazua wa inkisari se ibarat he or

bila zarurat kursi par beth kar ada karne k muqable me ye inkisari baDarja e atamm payi jati he.

(5) Namaz me zamin se qurb o nazdiki ek matlub chiz he jo kursiyo par ada karne me nahi payi jati he.

albatta agar zamin par kisi bhi hey’at me beth kar namaz ada karna dushwar ho jaye to phir kursiyo par zarurat ki wajah se namaz ada ki ja sakti he,

lekin agar zamin par beth kar ruku sajde ki qudrat hogi to phir kursi par namaz ada karna jaiz na hoga.

baharhaal jis surat me zaruaratan kursi par beth kar namaz ada karne ki ijazat di gayi he usme bhi musalli ko chahye k sajde k waqt ishare par iktefa kare,

jaha tak kursi k kisi hisse (masalan:us par lagi lakdi) par sajda karne ki baat he to is silsile me arz ye he k :

halate majburi me kisi unchi chiz par sajda karne k silsile me mukhtalif riwayat aayi he,

chunanChe ek martaba Nabi e karim sallallahu alayhi wasallam ek sahabi ki iyadat k liye tashrif le gaye,

wo sahabi ma’zuri  ki wajah se namaz me ek takiya par sajda karte the,

aap ne unko isse mana karte huwe farmaya:

‘ Agar zamin par sajda karna tumhare bas me na ho to ishare se namaz ada karo or sajde me ruku k muqable me ziyada jhuko’

-(rawahu bazzar,wa rijaluhu Rijalus sahih, ialaus sunan:7/178)

dusri riwayat me he k ummul muaminin hazrat umme salma rz jab bimar huwi to unke samne takya rakh diya gaya tha us par wo sajda karti thi,

aap ne dekha to us par nakir nahi farmayi,

or aap ka kisi amal ko dekh kar sukut(khamoshi) ikhtiyar karna uske izn (ijazat) ki dalil he.

allama shami ne dono riwayato me ye tatbiq di he k karahat us surat me he jab aadmi namaz k darmiyan koi chiz utha kar  us par sajda kare,

agar zamin me pehle se koi chiz nasab kar di gayi ho jis par musalli sajda kare to ye bila karahat jaiz he.

“اقول :

هذا محمول علي ما اذا كان يحمل الي وجهه شيئا يسجد عليه،بخلاف ما اذا كان موضوعا علي الارض وقال بعد اسطر :

بان مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة في الموضوع المرتفع”شامي:2/568

allama chalpi rh. ne bhi karahat ko pehli shakal par mahmul kiya he.

(حاشية الشلبي علي التبيين:1/200)-

fatawa aalamgiri me me bhi yahi tatbiq manqul he.

-(hindiyah:1/136)

mazkura bala ibarat ka hasil yahi he k kisi nasab ki huwi unchi chiz par sajda karna,

ya bager kuch rakhe huwe sajde k liye sirf ishara karna dono tarah jaiz he,

magar Mazkura (suwal me tasviri kursi) Table wali kursi par sajda,

haqiqi sajda nahi hoga balke wo ishara hi hoga,

mazkura kursi par beth kar koi namaz parhayega to uske piche ruku sajda karne walo ki namaz nahi hogi.

allama shami likhte he:

“ان كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم يزد ارتفاعه علي قدر لبنة او لبنتين فهو سجود حقيقي فيكون راكعا ساجدا وان لم يكن الموضوع كذلك يكون

مومئا فلا يصح اقتداء القائم به۔ شامي زكريا:2/569

lekin Nabi e karim alayhis salam or dusre sahaba k mana karne ki wajah se uska (rakhi huwi unchi chiz par sajda karna) ger Awla malum hota he.

niz ek kharabi ye bhi he k un logo ko jo aam kursi par namaz ada kar rahe ho,

apni namaz me kami beshi ka shuba hoga k hamne kisi chiz par sajda nahi kiya.

Hazrat hakimul ummat thanvi rh ne bhi isko ger awla kaha he:

“Sajda karne k liye takiya wagera koi unchi chiz rakh lena or us par sajda karna behtar nahi,

jab sajde ki qudrat na ho to bas ishara kar liya jaye takiya k upar sajda karne ki zarurat nahi.

-(behishti zewar:2/45)

JAWAB KA KHULASA

(1) jo shakhs qiyam par qadir na ho lekin kisi bhi hey’at par zamin par beth kar ruku o sajda k sath namaz ada kar sakta he to usko zamin hi par beth kar  ruku wa sajda k sath namaz ada karna zaruri he,

kursi par beth kar ruku wa sajda k ishare se namaz ada karna jaiz nahi,namaz nahi hogi.

(2) agar qiyam par qudrat he ;

lekin ghutne kamar me shadid taklif ki wajah se sajda karna taqat se bahar ho ya wo shakhs jo zamin par bethne me qadir he magar ruku o sajda par qudrat nahi rakhta to ye hazraat zamin par beth kar namaz ada kare,

kursiyo ko istemal karna karahat se khali nahi,

albatta agar zamin par kisi bhi hey’at me bethna dushwar ho tab kursi par namaz ada ki ja sakti he,

kursi istemal karne ki surat me bhi aam saada kursi par namaz ada ki jaye ,

table wali kursi par namaz ada karne se ehteraz kiya jaye.

Zamin ya kisi kursi par namaz ada karne se mutalliq 2 amr (baat) qabile lihaz he:

(1)  kursi par ishara karne ki surat me baaz log ruku me hath ko raan par rakhte he or sajde ki halat me fiza me muallaq (hawa me) rakh kar ishare se sajda karte he aisa karna sabit nahi,

ruku or sajda dono me hath ko raan par rakhna chahye.

(2) ma’zuri ki halat me zamin par beth kar ruku o sajada k sath namaz ada karne ki surat me ruku me surin ka zamin se uthna zaruri nahi balke peshani ka ghutne k muqabil (samne) hona zaruri he,

jaisa k imdadul ahkam me he:

“Ba Halat e julus ruku karte huwe sirf itna zaruri he k peshani ko ghutne k muqabil kar diya jaye,usse ziyada jhukne ki zarurat nahi na surin uthane ki zarurat he”

.(imdadul ahkam:1/609)

ab kursiyo par namaz parhne wale hazraat apne halat par gor farmaye k kiya waqiatan wo is darja mazur he k shar’an unke liye kursi par namaz ada karna jaiz ho,

agar wo is darje me ma’zur nahi to phir kursiyo par parhne se bachna chahye,

taake unki namaze shariat k mutabiq  ho or masajid me bezarurat kursiyo ki kasrat na ho jisse wo shadi ki jagah ya function hall malum na ho

.zarurat k waqt kursi istemal karne ki surat me table wali kursi ikhtiyar na ki jaye.

-(online fatawa darul uloom:fatawa number:723=223-6/1432)

Adyaan Batilah Aqaaid Bidaat or Rasme Dawah & Tableeg Gumrah Firqe Hadith & Sunnah Quran e Kareem Taqleed or Masalik
Sajda E Tilawat ke Masail
बुर्का पर्दा हिजाब बुर्का हिजाब बुर्का तुर्की country cte तुर्की chaka तुर्की तुर्की ne demek पर्दा तुर्की country हिजाब बांधने का तरीका हिजाब का अर्थ हिजाब स्टाइल हिजाब शायरी हिजाब क्या है हिजाब का इतिहास हिजाब मीनिंग हिजाब meaning in english हिजाब का मतलब हिजाब बांधने हिजाब कैप हिजाब डे हिजाब बांधने का स्टाइल हिजाब कोट्स हिजाब बांधने की स्टाइल हिजाब पिक्चर हिजाब बांधने की डिजाइन हिजाब सोंग हिजाब बांधना सिखाए हिजाब बांधने का
बुर्का, पर्दा, हिजाब
tik tok in muslim tik tok in islam tik tok muslim girl tik tok muslim song tik tok videos muslim tik tok anak muslim tik tok syubbanul muslimin tik tok muslimah tik tok muslimah romantis
टिकटोक एक बढ़ता नासूर
Ahkame Maiyat Hajj & Umrah Jumuah & Eid Prayers Namaz Qasam aur Kaffara Qurbani Sawm Taharah (purity) Waqf Masjid Madrasa Zakat & Charity
Roze me Nahane ki Zarurat Pesh aa Jaye to ?
Ramadan me Aurato ke Makhsus Masail
Suraj Gurub hote Waqt ya usse kuch Der pehle usi Din ki Asar Parhna namaz asar Suraj Gurub suraj gurub time asar azan asar azan time asar asar asar alok asar album asar app asar azan time today asar azaan asar namaz timing asr azan time namaz time namaz ka time table namaz status namaz rakat namaz time table namaz ki dua namaz padhne ka tarika namaz ka tarika in hindi namaz in hindi namaz ka tarika pdf namaz ke ahkam namaz ki niyat namaz dua namaz video namaz chart namaz ka bayan namaz janaza namaz surah namaz ki surah namaz ka tarika
Suraj Gurub hote Waqt ya usse kuch Der pehle usi Din ki Asar Parhna
Dusrei Maamlat Interest & Insurance Penal Code Shares & Investments Tijarat (Business) Wirasat or Wasiyyat
महिलाओं के साथ बलात्कार की रोकथाम बलातकार केस बलातकार की ताजा खबर रेफ फोटो rep 2018 rape बलात्कार rape statistics rape victim news rape statistics in gujarat rape crisis center rape victim quotes in hindi rape statistics rape victim news rape statistics in gujarat rape crisis center rape victim quotes in hindi rapé effects rape helpline number rape hotline volunteer rape hotline orange county ca rape helplines rape help center rape helpline scotland rape helpline victoria rape helpline online rape help ireland
महिलाओं के साथ बलात्कार की रोकथाम
Sher Market me Investment ki Sharte Sher Market Investment muslim Sher Market me Investment ki Sharte share market investment share market investment tips share market investment app share market investment in hindi share market investment calculator share market investment company list share market investment app india share market investment courses share market investment company share market investment plans share market investment types share market investment learning share market investment quora share market investment ideas share market investment india share market investment good or bad share market investment brokers share market investment tutorial share market investment benefits share market investment knowledge share market investment advisor share market investment and profit share market investment advice share market investment advice in hindi share market investment pros and cons share market investment books share market investment beginners share market investment basics pdf share market investment basic knowledge share market investment blogs share market investment basics india investment banking market share share market investment for beginners pdf best share market investment share market investment for beginners in india pdf share market investment for beginners in sri lanka share market investment hdfc bank share market investment in bangladesh share market investment in bangalore share market investment sbi bank share market investment for beginners in hindi best share market investment in india investment banking ranking market share share market investment classes share market investment canada share market investment.com share market investment in chennai investment consultant market share share market investment in islam share market investment in islam
Sher Market me Investment ki Sharte
car loan sbi car loan eligibility car loan india car loan axis bank car loans interest rates hdfc car loan car loan emi calculator sbi car loan emi calculator buying car on installment in islam car leasing halal or haram sharia car finance how to buy a car Islamically islamic car loan india is apr halal is finance haram in islam islamic finance cars london car loan in islam car loan car loan in islamic banking car loan in islamabad car financing in islam car financing in islamic banking vehicle loan in islam car loan in dubai islamic bank car loan in bangladesh islami bank car loan in emirates islamic bank car loan islamic vs conventional car loan islamqa car loan islami bank car loan islamic malaysia car loan islamic bank uae car loan islamic uae car loan in abu dhabi islamic bank car loan sharjah islamic bank car loan cimb islamic car loan calculator islamic car loan calculator islamic bank car loan bank islam graduate car loan allowed in islam islamic car loans in australia car loan bank islam interest rate auto loan in dubai islamic bank car loan noor islamic bank car financing islamic bank pakistan car loan interest bank islam car loan rate bank islam vehicle loan bank islam car loan uae dubai islamic bank car financing through islamic banking car loan muslim commercial bank car loan interest rate in dubai islamic bank car loan calculator dubai islamic bank car loan from islamic bank car loan is haram in islam islamic car loan in india is car loan allowed in islam is car loan permissible in islam car loan maybank islamic car financing maybank islamic car loan halal or haram buying car on loan in islam
Loan pe Car Lena
Akhlaq or Aadab Aurato ke Masail Clothing & Lifestyle Food & Drinks Nikah Talaq (divorce) Taleem or Trbiyat
Ramadan me Aurato ke Makhsus Masail
Dulhe ka nikah khwani ke moqe par do rakat shukrana ada karna
Dulhe ka Nikah Khwani ke Moqe par Do Rakat Shukrana Ada karna
Qurane karim ke khatam par ustad ko tohfa dena
Qurane Karim ke Khatam par Ustad ko Tohfa Dena
Dua Halal & Haram History & Biography International Relations Khwab ki Tabeer Others Tasawwuf
PUBG Game के बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा।
India Election 2019 india election 2019 india election 2019 date india election 2019 results india election 2019 exit poll india election 2019 news india election 2019 phase 3 india election 2019 opinion poll ndtv india election 2019 date in gujarat india election 2019 map india election 2019 analysis india election 2019 code of conduct india election 2019 betting india election 2019 budget india election 2019 voter list india election 2019 date list india election 2019 twitter india election 2019 list pdf india election 2019 astrology india election 2019 odds india election 2019 list india election 2019 cnn india election 2019 app india election 2019 announcement india election 2019 achar sanhita date india election 2019 alliance india election 2019 april 11 india election 2019 congress alliance india general election 2019 announcement india election predictions april 2019 india today survey 2019 election andhra pradesh election 2019 all india list election 2019 india andhra pradesh india assembly election 2019 times of india election survey 2019 ap times of india election survey 2019 andhra pradesh all india election date 2019 list ideal india after election 2019 india election 2019 bjp india election 2019 bbc india election 2019 betting odds india election 2019 bihar india election 2019 bangalore india election 2019 bjp candidate list india election 2019 satta bazar india election 2019 west bengal india general election 2019 bbc bbc news india election 2019 by election india 2019 bbc india election survey 2019 election date 2019 india bihar india election 2019 candidates india election 2019 congress india election 2019 counting india election 2019 calendar india election 2019 campaign period india election 2019 cost india election 2019 congress candidates india election 2019 candidate list india election 2019 constituency wise india election 2019 congress candidate list india election 2019 chances india election 2019 countdown india election 2019 date list pdf india election 2019 data india election 2019 date in tamil nadu india election 2019 date punjab india election 2019 dates list state wise india election 2019 date mumbai india election 2019 date karnataka india election 2019 delhi date india election 2019 date west bengal india election 2019 date list west bengal india election 2019 date list maharashtra india election 2019 date in kerala india election 2019 date in bihar india election 2019 date hindi
India Election 2019 – Assalamoalikum Tamam sathi dhyan se padhe!
tik tok in muslim tik tok in islam tik tok muslim girl tik tok muslim song tik tok videos muslim tik tok anak muslim tik tok syubbanul muslimin tik tok muslimah tik tok muslimah romantis
टिकटोक एक बढ़ता नासूर
Man pasand Rishte ke liye Wazifa
Exam me Kamyabi (pass) hone ke liye Wazifa
Exam me Kamyabi (pass) hone ke liye Wazifa
Rishta Aane ke Bawujud Rishta Nahi hota ho to
Rishta Aane ke Bawujud Rishta Nahi hota ho to?
Shohar ke Gusse ko Dur karne or uski Mohabbat or ulfat me khub izafa ho uska Aasan Tariqa
Shohar ke Gusse ko Dur karne or uski Mohabbat or ulfat me khub izafa ho uska Aasan Tariqa
बुर्का पर्दा हिजाब बुर्का हिजाब बुर्का तुर्की country cte तुर्की chaka तुर्की तुर्की ne demek पर्दा तुर्की country हिजाब बांधने का तरीका हिजाब का अर्थ हिजाब स्टाइल हिजाब शायरी हिजाब क्या है हिजाब का इतिहास हिजाब मीनिंग हिजाब meaning in english हिजाब का मतलब हिजाब बांधने हिजाब कैप हिजाब डे हिजाब बांधने का स्टाइल हिजाब कोट्स हिजाब बांधने की स्टाइल हिजाब पिक्चर हिजाब बांधने की डिजाइन हिजाब सोंग हिजाब बांधना सिखाए हिजाब बांधने का
बुर्का, पर्दा, हिजाब
3 TALAQ QURAN OR HADEES KI ROSHNI ME 3 TALAQ QURAN OR HADEES KI ROSHNI ME 3 talaq 3 talaq bill 3 talaq news in hindi 3 talaq ka 3 talaq news update 3 talaq judgement 3 talaq ka bayan 3 talaq ka kya matlab hai 3 talaq in pakistan 3 talaq ka samachar 3 talaq essay in hindi 3 talaq verdict 3 talaq ordinance 3 talaq ka gana 3 talaq today news 3 talaq hindi 3 talaq law 3 talaq kanoon 3 talaq ka niyam 3 talaq bill in hindi 3 talaq ki saja 3 talaq act 3 talaq at one time 3 talaq aik sath 3 talaq and halala 3 talaq amendment 3 talaq aur halala 3 talaq aaj tak 3 talaq and halala in hindi 3 talaq advantages 3 talaq the hindu 3 talaq in anger 3 talaq in saudi arabia talaq 3 times anger about 3 talaq in hindi after 3 talaq 3 talaq supreme court ka aadesh about 3 talaq bill talaq after 3 months 3 talaq bill passed 3 talaq banned countries list 3 talaq by mufti tariq masood 3 talaq by maulana tariq jameel 3 talaq banned in india 3 talaq banned 3 talaq bill pdf 3 talaq ban in pakistan 3 talaq bill in india 3 talaq breaking news in hindi 3 talaq books 3 talaq bjp 3 bar talaq 3 talaq k baad ruju 3 talaq ke baad 3 talaq ka bill 3 talaq ke bare me 3 talaq judgement by supreme court 3 talaq bill 3 talaq news in hindi 3 talaq ka 3 talaq news update 3 talaq judgement 3 talaq ka bayan 3 talaq ka kya matlab hai 3 talaq in pakistan 3 talaq ka samachar 3 talaq essay in hindi 3 talaq verdict 3 talaq ordinance 3 talaq ka gana 3 talaq today news 3 talaq hindi 3 talaq law 3 talaq kanoon 3 talaq ka niyam 3 talaq bill in hindi 3 talaq ki saja 3 talaq act 3 talaq at one time 3 talaq aik sath 3 talaq and halala 3 talaq amendment 3 talaq aur halala 3 talaq aaj tak 3 talaq and halala in hindi 3 talaq advantages 3 talaq the hindu 3 talaq in anger 3 talaq in saudi arabia talaq 3 times anger about 3 talaq in hindi after 3 talaq 3 talaq supreme court ka aadesh about 3 talaq bill talaq after 3 months
3 Talaq Quran or Hadees ki Roshni me
Zalzale Tanbih or Nasihat earthquake indonesia indonesia indonesia tsunami indonesia tsunami 2018 video indonesia currency indonesia news indonesia time indonesia bali indonesia tsunami video indonesia tsunami today indonesia map indonesia population indonesia volcano indonesia religion indonesia language indonesia tsunami news indonesia to english indonesia city indonesia rupees indonesia news today live indonesia tourism indonesian rupiah indonesia airport indonesia area indonesia airlines indonesia air ticket indonesia air crash indonesia and india indonesia and thailand indonesia airport code indonesia and india currency indonesia airasia indonesia a4 copy paper manufacturers indonesia and malaysia indonesia a4 paper manufacturer indonesia all city name indonesia area code indonesia a4 paper indonesia amazon indonesia army indonesia actor indonesia address indonesia bhukamp indonesia band tsunami indonesia bali photos indonesia bali tsunami indonesia breaking news indonesia bali currency indonesia best places indonesia business visa indonesia band 17 indonesia bali tapu indonesia beaches indonesia bus simulator indonesia bali package indonesia business directory indonesia bali time indonesia bank indonesia band tsunami video indonesia bp indonesia best city indonesia capital indonesia currency image indonesia country code indonesia currency in indian currency indonesia currency to inr indonesia currency price indonesia current news indonesia currency name indonesia cyclone indonesia currency 20000 indonesia city name indonesia coal indonesia cyclone 2018 indonesia continent indonesia concert tsunami indonesia coal price indonesia currency to dollar indonesia currency photo earthquake indonesia bali earthquake indonesia september 2018 earthquake indonesia today news earthquake indonesia 2004 earthquake indonesia video earthquake indonesia bali today earthquake indonesia 2018 bali earthquake indonesia lombok earthquake indonesia jakarta earthquake indonesia sulawesi earthquake indonesia wiki earthquake indonesia youtube earthquake indonesia epicenter earthquake indonesia tsunami earthquake indonesia tsunami 2018 earthquake indonesia today earthquake indonesia tsunami warning earthquake indonesia 2018 live earthquake indonesia prediction earthquake indonesia 2018 tsunami warning earthquake indonesia august 2018 earthquake indonesia abc earthquake indonesia airport earthquake indonesia article earthquake indonesia aftershocks earthquake indonesia app earthquake indonesia and tsunami earthquake indonesia air traffic controller earthquake indonesia aid earthquake indonesia abc news earthquake indonesia affected areas earthquake indonesia alerts earthquake indonesia atc earthquake indonesia area earthquake indonesia affect bali earthquake indonesia august 2017 earthquake indonesia august earthquake indonesia august 5 earthquake indonesia australia earthquake indonesia ambon earthquake indonesia bbc earthquake indonesia bmkg earthquake indonesia before and after earthquake indonesia bulukumba earthquake indonesia breaking news earthquake indonesia before and after pictures earthquake indonesia bridge earthquake indonesia bandung earthquake indonesia boeing 737 earthquake indonesia banten earthquake indonesia borneo earthquake indonesia bogor earthquake indonesia balikpapan earthquake indonesia buildings indonesia earthquake belt indonesia earthquake boxing day indonesia earthquake banda aceh earthquake balukumbar indonesia
Zalzale, Tanbih or Nasihat
पर्दे की हकीकत पर्दे की हकीकत पर्दे के डिजाइन पर्दे के पीछे पर्दे में रहने दो पर्दे बनाने की विधि पर्दे आपके दरवाजे पर्दे के पीछे पिक्चर पर्दे का डिजाइन पर्दे पर शायरी पर्दे का कलर पर्दे का भजन पर्दे लगाने का तरीका पर्दे के पीछे एकांकी पर्दे की रॉड पर्दे का नाटक पर्दे गिरा दो पर्दे की रानी पर्दे के बारे में वर्दी वाला गाना पर्दे का बयान परदे की डिजाइन ajnabee पर्दे bulandi पर्दे bewafaa पर्दे curtain पर्दे पर्दा curtain पर्दा convert in english पर्दा dj सॉन्ग dil पर्दे पर्दा डिजाइन पर्दा design पर्दा dj रीमिक्स सॉन्ग dosti पर्दे का डिजाइन पर्दा dj सॉन्ग वीडियो
पर्दे की हकीकत